Paul Wouters Communicatiestrategie

Draagvlak en overtuiging

Communicatie bij organisaties als verenigingen is vaak ingewikkeld. Intern gaat het om draagvlak en ledenbinding, extern om overtuigingskracht en geloofwaardigheid.

Lees meer

Spiegelen en meedenken

Een betrokken buitenstaander stelt vragen waar je zelf aan voorbij gaat omdat je zaken vanzelfsprekend vindt. Een scherpe analyse is belangrijk voor een koers en bijbehorende communicatie.

Lees meer

Advies en uitwerking

Een goed advies is waardevol, maar de noodzakelijk volgende stap is uitwerking. Doordacht en gedegen, creatief en doeltreffend. Met gebruik van de juiste woorden, beelden en middelen.  

Lees meer

Samen zoeken naar verbinding en evenwicht. 

Lift-ontmoeting

Ik ben weer even terug in het gebouw waar ik bijna negen jaar lang heb gewerkt. De liftdeuren gaan open. Ik zie een oude bekende. Verrassend! Leuk je te zien.
‘Wat doe jij tegenwoordig?’, wordt me gevraagd. ‘Ik werk sinds vijf jaar als zelfstandig adviseur en help organisaties met hun communicatie. Met name verenigingen. Je weet, daar heb ik veel ervaring mee. De ene keer is het advies aan besturen en directies, een andere is het opzetten of begeleiden van een communicatieteam. En het schrijven van beeldbepalende teksten. Heel afwisselend. Vaak ook boeiend, omdat het ingewikkeld is. Het gaat bij verenigingen altijd om draagvlak en overtuigingskracht.’
‘Dat is inderdaad boeiend’, krijg ik als reactie. ‘Ik hoor er graag eens wat meer over.’ Vanzelfsprekend. Laten we een keer afspreken. De deuren gaan opnieuw open. ‘Tot gauw dan.’

Wie en wat

P W C S

Positionering. Waardering. Communicatie. Strategie.
Vier samenhangende begrippen. Iedere organisatie heeft ermee te maken.
Waar sta je voor? Hoe beoordelen anderen je?
Hoe vanzelfsprekend is je bestaansrecht?
Hoe overtuigend zijn je argumenten en prestaties?

Het samen vinden van de antwoorden en omzetten in
concrete communicatie-inspanningen is de kern van het werk van
Paul Wouters Communicatiestrategie.

Ik wil je graag helpen.

Neem contact op