Hoe bereik ik de ander?

Communicatie binnen organisaties als verenigingen is vaak ingewikkeld. Intern gaat het om draagvlak voor besluiten en de koers van de vereniging. En om het aantonen van meerwaarde voor de leden. Waar staan we voor en wat willen we bereiken? Waarom blijven leden lid? Bij veel verenigingen zijn de belangen van deelgroepen verschillend. Soms zelfs tegenstrijdig. Juist dan zijn een heldere uitleg, het schetsen van dilemma’s en de motivatie van gedane keuzes wezenlijk. Extern is communicatie het hulpmiddel bij het krijgen van begrip voor je standpunten, argumenten en belangen. Afdwingen is zelden aan de orde, intern noch extern. Daarom zijn gevoel voor verhoudingen, het (her)kennen van gevoeligheden en het kiezen van de juiste toon cruciaal.

Ik wil je graag helpen.