Het lukt alleen met logistiek

Om de belangrijke rol van logistiek voor de samenleving duidelijker over het voetlicht te brengen, voert branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) een driejarige imagocampagne ‘Het lukt alleen met logistiek’. Gerichte communicatie naar een brede doelgroep is een wezenlijk onderdeel daarvan. Na eerdere betrokkenheid bij TLN als interimmanager communicatie/PA en de realisatie van het nieuwe verenigingsblad HUB, stond ik aan de wieg van het imagoproject. Meer over de wereld van transport en logistiek op www.tln.nl 

Positionering van vakgebied en vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is de beroepsbelangenorganisatie van logopedisten. Verdere ontwikkeling van het vakgebied en een krachtiger positionering van paramedici zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode. Dat vraagt om een goede afstemming tussen bestuurlijke doelen en de communicatieve activiteiten om die te helpen realiseren. Interne communicatie naar leden en externe communicatie naar overheid, politiek en andere stakeholders vragen een samenhangende aanpak. Meer over de NVLF op www.nvlf.nl.   

Arbeidsvoorwaarden umc-medewerkers

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de vakbeweging hebben een nieuwe cao afgesloten over arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de umc’s. Daarbij gaat het niet alleen om beloning, maar ook om terugdringing van werkdruk en vergroting van het werkplezier. Bij de totstandkoming van de cao was heldere communicatie naar alle betrokkenen van grote betekenis, met name naar de medewerkers. Ter versterking van het communicatieteam van de NFU heb ik de onderhandelaars ondersteuning geboden bij de communicatie.   

Belangenbehartiging voor senioren

Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat de samenleving zo is ingericht dat aan hun behoeften (zoals een stijgende zorgvraag) wordt voldaan zonder de rest van de maatschappij te overbelasten. De KBO is actief als vereniging die activiteiten organiseert voor de doelgroep van senioren. Sinds 2021 ben ik voorzitter van de plaatselijke afdeling, waarbij communicatie naar leden en stakeholders van vitale betekenis is. Zie ook www.kboz.nl

WBTR: verplichting voor alle verenigingen

Vanaf 1 juli 2021 is voor verenigingen en stichtingen in Nederland een nieuwe wet van kracht: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Verenigingen zijn verplicht een aantal zaken over de bestuurlijke gang van zaken, verenigingsdemocratie en financiën te regelen en vast te leggen. De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is aangescherpt. Om kleinere verenigingen te helpen is een handig online stappenplan ontwikkeld. Voor meer informatie: www.wbtr.nl 

Ik wil je graag helpen.