Ledenmagazine TLN

Transport en Logistiek Nederland is de branchevereniging voor de transportsector. In 2021 verschenen het nieuwe ledenmagazine HUB en een speciale uitgave voor de kleine transportondernemers (KTO). Doel is versterking van de communicatie naar de leden, als aanvulling op de website, sociale media, liveblogs, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Als interimmanager communicatie en PA was ik betrokken bij de totstandkoming van beide uitgaven. De huidige betrokkenheid bestaat uit het schrijven van artikelen en bewaking van de communicatiekracht en toonzetting. Meer over de wereld van transport en logistiek op www.tln.nl 

Herpositionering branchevereniging schoonmaak

Eind 2020 veranderde de brancheorganisatie voor de schoonmaaksector haar naam: OSB werd Schoonmakend Nederland. De verandering hangt samen met de nieuwe positionering van de vereniging als dé vertegenwoordiger van de sector. De schoonmaakbranche biedt mensen aan de basis van de arbeidsmarkt kansen zich te ontwikkelen. Het nieuwe relatiemagazine Schoon. is onderdeel van de communicatiestrategie. Daarvoor schrijf ik beeldbepalende artikelen. Meer over de sector op www.schoonmakendnederland.nl  

De apotheker van morgen

De Vereniging van Jonge Apothekers heeft een visie op de toekomst van de apotheker binnen de gezondheidszorg van de toekomst. Het geven van advies en bewaken van de medicatie zijn belangrijke pijlers. Het nieuwe strategieplan voor de komende jaren baseert zich op veranderende maatschappelijke omstandigheden en de waarden van jonge apothekers bij de vormgeving van hun beroepsuitoefening. Een helder document als basis voor gesprekken met stakeholders is het eindproduct van een mooi traject.  

Gemakkelijk geld en energie besparen

DEB.nl is een online programma dat mkb-bedrijven helpt energie te besparen en te verduurzamen. Het is een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB). De letters DEB staan voor Duurzaam. Energie. Besparen. Het programma toont de ondernemer de (wettelijk verplichte) energiebesparingsmogelijkheden. Als lid van het contentteam concentreer ik me op de communicatie naar brancheverenigingen en schrijf op ondernemers gerichte teksten. Zie verder www.deb.nl

Positionering van vakgebied en vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is de beroepsbelangenorganisatie van logopedisten. Verdere ontwikkeling van het vakgebied en een krachtiger positionering van paramedici zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode. Dat vraagt om een goede afstemming tussen bestuurlijke doelen en de communicatieve activiteiten om die te helpen realiseren. Interne communicatie naar leden en externe communicatie naar overheid, politiek en andere stakeholders vragen een samenhangende aanpak. Meer over de NVLF op www.nvlf.nl.   

WBTR: verplichting voor alle verenigingen

Vanaf 1 juli 2021 is voor verenigingen en stichtingen in Nederland een nieuwe wet van kracht: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Verenigingen zijn verplicht een aantal zaken over de bestuurlijke gang van zaken, verenigingsdemocratie en financiën te regelen en vast te leggen. De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is aangescherpt. Om kleinere verenigingen te helpen is een handig online stappenplan ontwikkeld. Binnen het team houd ik me bezig met de communicatie-facetten van het programma. Voor meer informatie: www.wbtr.nl 

Ik wil je graag helpen.

Neem contact op