Vakcentrum actief bij verduurzaming

Als branchevereniging van zelfstandige winkeliers ondersteunt Vakcentrum de leden op vele manieren. De noodzaak tot verduurzaming is één van de thema’s. Daarbij gaat het om zeer uiteenlopende zaken, van energiebesparende maatregelen in de winkel tot inkoop en aanbod van duurzame goederen. Voor de communicatie wordt gewerkt aan een uitgave die binnenkort zal verschijnen. Op papier. Verrassend misschien, maar hiervoor is bewust gekozen omdat dit maximale aandacht krijgt van de doelgroep. En daar gaat het om.

WBTR: verplichting voor alle verenigingen

Vanaf 1 juli 2021 is voor verenigingen en stichtingen in Nederland een nieuwe wet van kracht: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Verenigingen zijn verplicht een aantal zaken over de bestuurlijke gang van zaken, verenigingsdemocratie en financiën te regelen en vast te leggen. De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is aangescherpt. Om kleinere verenigingen te helpen is een handig online stappenplan ontwikkeld. Binnen het team houd ik me bezig met de communicatie-facetten van het programma. Voor meer informatie: www.wbtr.nl 

Gemakkelijk geld en energie besparen

DEB.nl is een online programma dat mkb-bedrijven helpt energie en daarmee geld te besparen. Het is een gezamenlijk initiatief van MKB-Nederland en het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB). De letters DEB staan voor Duurzaam. Energie. Besparen. Het programma toont de ondernemer de (wettelijk verplichte) energiebesparingsmogelijkheden. Als lid van het contentteam concentreer ik me op de communicatie naar brancheverenigingen en schrijf op ondernemers gerichte teksten. Zie verder www.deb.nl

Positionering van vakgebied en vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is de beroepsbelangenorganisatie van logopedisten. Verdere ontwikkeling van het vakgebied en een krachtiger positionering van paramedici zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode. Dat vraagt om een goede afstemming tussen bestuurlijke doelen en de communicatieve activiteiten om die te helpen realiseren. Interne communicatie naar leden en externe communicatie naar overheid, politiek en andere stakeholders vragen een samenhangende aanpak. Meer over de NVLF op www.nvlf.nl.   

Herpositionering branchevereniging schoonmaak

Eind 2020 veranderde de brancheorganisatie voor de schoonmaaksector haar naam: OSB werd Schoonmakend Nederland. De verandering hangt samen met de nieuwe positionering van de vereniging als dé vertegenwoordiger van de sector. De schoonmaakbranche biedt mensen aan de basis van de arbeidsmarkt kansen zich te ontwikkelen. Het nieuwe relatiemagazine Schoon. is onderdeel van de communicatiestrategie. Daarvoor schrijf ik de beeldbepalende artikelen. Meer over de sector op www.schoonmakendnederland.nl  

Nieuwe ledenuitgave van TLN

Transport en Logistiek Nederland, de branchevereniging voor de transportsector, ontwikkelde een nieuw ledenmagazine: HUB. Begin februari 2021 verscheen de eerste uitgave. Doel van de uitgave is de communicatie naar de leden verder te versterken, als aanvulling op de website, sociale media, liveblogs, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Alle leden van TLN krijgen het blad gratis toegezonden. Als interimmanager communicatie en PA was ik in 2020 betrokken bij de totstandkoming. De huidige bijdrage bestaat uit (eind)redactie, met zorg voor de communicatiekracht en de juiste toonzetting. Meer over de wereld van transport en logistiek op www.tln.nl 

Ik wil je graag helpen.

Neem contact op