Transport en logistiek in transitie

Transport en Logistiek Nederland vertegenwoordigt een sector in transitie, waarbij duurzaamheid en toekomstbestendigheid centraal staan. Om de belangrijke rol van logistiek voor de samenleving duidelijker over het voetlicht te brengen, start de vereniging een driejarige imagocampagne. Gerichte communicatie naar een brede doelgroep is een wezenlijk onderdeel daarvan. Na eerdere betrokkenheid bij TLN als interimmanager communicatie/PA en bij de realisatie van een nieuw verenigingsblad, ben ik nu aan de slag met het imagoproject. Meer over de wereld van transport en logistiek op www.tln.nl 

Positionering van vakgebied en vereniging

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie is de beroepsbelangenorganisatie van logopedisten. Verdere ontwikkeling van het vakgebied en een krachtiger positionering van paramedici zijn belangrijke speerpunten voor de komende periode. Dat vraagt om een goede afstemming tussen bestuurlijke doelen en de communicatieve activiteiten om die te helpen realiseren. Interne communicatie naar leden en externe communicatie naar overheid, politiek en andere stakeholders vragen een samenhangende aanpak. Meer over de NVLF op www.nvlf.nl.   

Arbeidsvoorwaarden umc-medewerkers

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de vakbeweging zullen in de loop van 2023 weer gaan overleggen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers in de academische ziekenhuizen. Daarbij gaat het niet alleen om beloning, maar ook om terugdringing van werkdruk en vergroting van het werkplezier. Heldere communicatie naar alle betrokkenen is van grote betekenis bij een onderwerp waarbij iedereen zich realiseert hoe belangrijk de medewerkers in de zorg zijn. Ter versterking van het communicatieteam van de NFU zal ik daarbij ondersteuning bieden.  

Belangenbehartiging voor senioren

Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen. Hoe zorgen we ervoor dat de samenleving zo is ingericht dat aan hun behoeften (zoals een stijgende zorgvraag) wordt voldaan zonder de rest van de maatschappij te overbelasten. De KBO is landelijk en lokaal actief als vereniging die activiteiten organiseert voor de doelgroep van senioren. Sinds 2021 ben ik voorzitter van de plaatselijke afdeling, waarbij communicatie naar leden en stakeholders van vitale betekenis is. Zie ook www.kboz.nl

5 Jaar privacywet AVG

Vijf jaar geleden werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, de Nederlandse uitwerking van Europese wetgeving om zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens. De Stichting AVG voor Verenigingen helpt met name mkb-bedrijven op een eenvoudige manier aan de verplichtingen te voldoen. In het kader van 5 jaar AVG schrijf ik een aantal artikelen op basis van vraaggesprekken met betrokkenen.   

WBTR: verplichting voor alle verenigingen

Vanaf 1 juli 2021 is voor verenigingen en stichtingen in Nederland een nieuwe wet van kracht: de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Verenigingen zijn verplicht een aantal zaken over de bestuurlijke gang van zaken, verenigingsdemocratie en financiën te regelen en vast te leggen. De persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden is aangescherpt. Om kleinere verenigingen te helpen is een handig online stappenplan ontwikkeld. Voor meer informatie: www.wbtr.nl 

Ik wil je graag helpen.