Communicatiestrategie

Wat wil je met communicatie bereiken en hoe zet je mensen en middelen het beste in? Dat is de basis van iedere communicatiestrategie. Het wordt boeiend als het complex is, zoals bij verenigingen. Mijn bijdrage kan verschillende vormen aannemen. Het opzetten en begeleiden van een communicatieteam bijvoorbeeld. Of het coachen van medewerkers. Maar ook het maken van een plan of schrijven van beeldbepalende teksten. Ik heb ervaring met het leiden van dialoogbijeenkomsten en klankborden met besturen en directies. Het belangrijkste bij alles: het draait altijd om verbinding maken met mensen. 

Resultaten

Uiteindelijk gaat het om resultaten. Een paar sprekende voorbeelden:

  • Onder meer door goede inhoudelijke communicatie deed 70% van de leden van een beroepsorganisatie mee aan een online onderzoek; een ongekend hoog percentage.
  • De fusie tussen twee organisaties in de detailhandel verliep rimpelloos doordat alle voor- en nadelen open en duidelijk waren verwoord.
  • Een hoge waardering voor de communicatie door leden van hun beroepsvereniging, ondanks teleurstellende resultaten bij de belangenbehartiging.
  • Gesprekken met deskundigen leidden tot een rapport en een discussiemiddag over het stimuleren van geneesmiddelenonderzoek in Nederland.
  • Een serie mini-videoportretten werpen een heel ander licht op het werk en de houding van de cardioloog.
  • Een beleidsteam raakte verstrikt in het opstellen van een strategisch plan; het goed verwoorden van hun kennis en inzichten leidde in enkele weken tot een gedragen plan.
  • De relatie tussen een branchevereniging en critici verbeterde door een serie geslaagde, openhartige dialoogbijeenkomsten.
  • Bestuur en directie kijken tevreden terug op de Koninklijke opening van de nieuwbouw van hun branchevereniging.
  • Een waardig afscheid van een bestuurder die gedwongen moest vertrekken met een redevoering die applaus opleverde.
  • Trainingen over communicatie aan zorgverleners, aan het eind van een voor hen lange en vermoeiende dag. Ik kan je verzekeren: niemand viel in slaap!

Wil je nog meer voorbeelden? Ik vertel ze je graag.

Ik wil je graag helpen.