Vanaf de start van Paul Wouters Communicatiestrategie in 2016

AAG, dienstverlener voor de gezondheidszorg
Begeleiding afdeling communicatie en externe advisering websitetraject

Bouwend Nederland
Communicatie-ondersteuning cao-onderhandelingen
Gespreksleider workshop bij congres woningbouwcorporaties
Begeleiding communicatieproject duurzaamheid

Dutch Clinical Research Foundation / ministerie van VWS
Vraaggesprekken en bundeling tot beleidsnotitie
Leiden van expertbijeenkomsten over geneesmiddelenonderzoek in Nederland

EPPA public affairs-adviseurs
Presentatie- en mediatrainingen verschillende opdrachtgevers
Ondersteuning van de PA voor de NVLF

Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB)
Communicatieadvies
Positionering
Schrijven van teksten

Klantenservice Federatie
Begeleiding bestuursmiddag strategische oriëntatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Communicatie ledenonderzoek pensioenproblematiek
Schrijven van teksten en ontwikkelen communicatiemiddelen
Presentator van webinar 

MKB-Nederland
Communicatie over energiebesparing gericht op mkb’ers (DEB.nl)
Vertaling van beleid naar de wereld van mkb’ers 

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Communicatie-ondersteuning cao-traject

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
Opzetten communicatiestrategie
Begeleiding communicatieteam
Leiden van sessies bestuur en bureau
Schrijven van inleidingen en columns

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Opzetten reputatieversterkingsprogramma
Korte videoportretten van cardiologen

Netherlands Maritime Technology (NMT)
Workshops versterking communicatie-activiteiten

Schoonmakend Nederland (voorheen OSB)
Interim communicatieadviseur
Schrijven van teksten, interviews en columns

Sofa BV
Strategisch advies positionering, communicatie en public affairs

SRM
Examinator opleiding senior communicatieadviseur

Stichting AVG voor Verenigingen
Communicatieadvies
Schrijven van teksten en nieuwsbrieven

Stichting Samen Sterk zonder Stigma
Advisering over positioneringstraject communicatie en belangenbehartiging

Tandartspraktijk Den Haag
Workshop effectieve communicatie

Tilburg University
Gastcolleges communicatieopleiding

Transport en Logistiek Nederland (TLN)
Interimmanager communicatie en PA
Doorontwikkeling communicatiestrategie
Begeleiding communicatieteam
Schrijven van inleidingen en teksten
Communicatie-ondersteuning cao-onderhandelingen

Vakcentrum, branchevereniging zelfstandige retailondernemers
Communicatie rond fusieproces met Gebra
Adviseur en ondersteuner communicatieteam

Vereniging Jonge Apothekers
Ondersteuning bij opstellen strategieplan

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ)
Begeleiden bestuursdag over positionering vereniging

Versterking
Communicatiestrategie en teksten
Ontwikkeling toekomstprogramma’s

VNConstructeurs
Begeleiding bestuursbijeenkomst positionering en toekomst
Advisering communicatiecommissie

VOS/ABB (openbaar onderwijs)
Schrijven van koersplan voor toekomst

Ik wil je graag helpen.