Waardevolle blik van buiten

Een betrokken buitenstaander kijkt van een afstandje en stelt vragen waar je zelf aan voorbij gaat. Situaties en verhoudingen zijn soms voor de ander niet vanzelfsprekend. Een scherpe analyse is wezenlijk als basis voor een koers en de daarvan afgeleide communicatieactiviteiten. Welke betekenis hechten anderen aan je organisatie? Hoe oordelen ze? Zonder waardering kan geen enkele organisatie, bedrijfstak of beroepsgroep meer tot bloei komen. Bewustwording en een kritische analyse zijn eerste stappen. Dat kan confronterend zijn, maar ook heilzaam. Daarna is de uitdaging om die betekenis goed over het voetlicht te brengen. Geloofwaardig en vertrouwenwekkend. Kort, krachtig en helder verwoord. 

Ik wil je graag helpen.